Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Rejestracja

Hasło powinno posiadać minimum 8, a maksymalnie 30 znaków.

Dane użytkownika
:

:

:

:

:

:

:

Numer GUID z EPU - kod Kancelarii wykorzystywany w procesie rejestracji konta na portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Nie jest to klucz API wykorzystywany do komunikacji aplikacji kancelaryjnych z portalem EPU. Nie jest to również login z portalu EPU. Kod udostępniany jest przez właściwą Izbę Komorniczą.
:

Oświadczam, że akceptuję.Regulamin witryny internetowej. Obwieszczenia o licytacjach, z którym się zapoznałem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie (00-031) przy ul.Szpitalnej 4/10 w celu rejestracji w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej "Obwieszczenia o licytacjach" oraz związaną z tym obsługą konta. Zgodę wyrażam dobrowolnie i wiem, że bez niej nie mogę zarejestrować się w tym serwisie. Zostałem poinformowany, że w każdym czasie mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jednakże nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie moich danych osobowych przed złożeniem takiego oświadczenia i może skutkować to zaprzestaniem świadczenia usługi na moją rzecz. Przyjmuje również do wiadomości, iż cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z serwisu internetowego Krajowej Rady Komorniczej "Obwieszczenia o licytacjach".

Regulamin

§ 1. Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych komorników sądowych przez Krajową Radę Komorniczą.
 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10 (dalej jako„KRK”).
 2. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  e-mail: krk@komornik.pl
  tel.: +48 22 827 71 13
  adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Roman Kwieciński
  e-mail: iod.krk.001@komornik.pl

 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez KRK.
 5. KRK otrzymała dane osobowe w związku z rejestracją w serwisie internetowym KRK Obwieszczenia o licytacjach w związku z wykonywaniem przez KRK ustawowego obowiązku prowadzenia strony internetowej, na której komornicy sądowi zamieszczają obwieszczenia o licytacji.
 6. KRK w ramach realizacji obowiązku prowadzenia strony internetowej, o której mowa w pkt 3 nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku użytkowników KRK przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane KRK szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to KRK niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w serwisie internetowym KRK Obwieszczenia o licytacjach w związku z wykonywaniem przez KRK ustawowego obowiązku prowadzenia strony internetowej, na której komornicy sądowi zamieszczają obwieszczenia o licytacji, w celach administracyjnych, względnie na podstawie uzasadnionego interesu KRK.
 9. Na podstawie zgody KRK może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. KRK wymaga podania danych osobowych: imiona i nazwiska, adres e- mail, PESEL, numer GUID z EPU, stanowisko.
 11. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do KRK.
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KRK ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. KRK może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes KRK.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez KRK danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 15. Jeżeli KRK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail rodo.krk@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. KRK może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym KRK w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 17. KRK może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na KRK obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 18. KRK przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących KRK stosunków prawnych.
 19. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez KRK spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 20. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności KRK będzie przechowywać dane przez okres, w którym KRK zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 21. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 22. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 23. Profilowanie danych osobowych przez KRK może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.
§ 2. Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera przez Krajową Radę Komorniczą.
 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10 (dalej jako„KRK”).
 2. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  e-mail: krk@komornik.pl
  tel.: +48 22 827 71 13
  adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Roman Kwieciński
  e-mail: iod.krk.001@komornik.pl

 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez KRK.
 5. KRK otrzymała dane osobowe w celu realizacji świadczenia usługi "Subskrypcji".
 6. KRK nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku użytkowników KRK przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane KRK szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to KRK niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczenia usługi "Subskrypcji".
 9. Na podstawie zgody KRK może przetwarzać także dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. KRK wymaga podania danych osobowych: adresu e- mail. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi "Subskrypcji".
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KRK ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. KRK może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes KRK.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez KRK danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 14. Jeżeli KRK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail rodo.krk@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. KRK może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym KRK w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 16. KRK może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na KRK obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 17. KRK przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących KRK stosunków prawnych.
 18. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez KRK spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 19. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności KRK będzie przechowywać dane przez okres, w którym KRK zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 20. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.
  (*konieczne jest zweryfikowanie czy OOL nie znajduje się na serwerach poza EOG).
 21. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 22. Profilowanie danych osobowych przez KRK może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.
§ 3. Ogólne warunki.
 1. Właścicielem strony internetowej www.licytacje.komornik.pl jest Krajowa Rada Komornicza
 2. Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.licytacje.komornik.pl umożliwia zamieszczanie obwieszczeń o licytacjach nieruchomości i ruchomości przez Komorników sądowych.
§ 4. Definicje i zasady korzystania z poszczególnych usług:
 1. Witryna – strona internetowa "Obwieszczenia o licytacjach".
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
 3. Rejestracja w witrynie oznacza akceptację jego regulaminu.
 4. Internauta – odwiedzający witrynę i korzystający z witryny w sposób nie wymagający podawania danych osobowych, uprawniony do korzystania ze stron otwartych.
 5. Użytkownik – odwiedzający witrynę, który poprawnie zakończył proces rejestracji, uprawniający do korzystania ze stron zamkniętych i otwartych.
 6. Strony otwarte –strony internetowe witryny, do których Internauta i Użytkownik mają nieograniczony dostęp.
 7. Strony zamknięte - strony internetowe witryny, do których dostęp mają tylko Użytkownicy.
 8. Rejestracja – podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody o treści:
  Oświadczam, ze akceptuję Regulamin witryny internetowej Obwieszczenia o licytacjach i jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie i przetwarzanie moich danych osobowych w elektronicznej bazie danych do celów administracyjnych przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie.
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze jestem uprawniona(y) do wglądu do moich danych, do ich aktualizacji i usunięcia.
 9. Logowanie – proces polegający na uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się, a następnie podaniu loginu i hasła na witrynie lub za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania zewnętrznego, co uprawnia do korzystania ze stron zamkniętych i przesyłania informacji na temat licytacji komorniczych.
§ 5. Odpowiedzialność właściciela witryny
Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za:
- zamieszczane przez Użytkowników informacje
- przekierowania z wyszukiwarek internetowych do usuniętych stron witryny
- informacje przechowywane przez wyszukiwarki internetowe.
Postanowienia końcowe
Właściciel witryny nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku awarii systemów informatycznych, utraty danych osobowych w wyniku awarii, oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych od Właściciela zdarzeń losowych. Regulamin świadczenia usługi „Subskrypcja”
 1. Wydawcą „Subskrypcja” jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Subskrypcja”.
 3. Usługa subskrypcji Subskrypcja serwisu Obwieszczenia o licytacjach jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego internauty.
 4. Subskrypcja zawiera informacje na temat nowych obwieszczeń o licytacjach komorniczych.
 5. Zamówienie usługi „Subskrypcja” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl :
  o wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać informację o obwieszczeniach. Formularz dostępny jest w dziale Subskrypcja oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu
  o potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
  o aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem informacji z bazy danych po 48 godzinach od ich wprowadzenia.
 7. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każda „Subskrypcja” zawiera:
  o informację o nadawcy,
  o wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  o informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmiany jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)
 9. Każdy subskrybent usługi "Subskrypcja" może z niej zrezygnować poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 10. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów usługi nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

Regulamin

§ 1. Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych komorników sądowych przez Krajową Radę Komorniczą.
 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10 (dalej jako„KRK”).
 2. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  e-mail: krk@komornik.pl
  tel.: +48 22 827 71 13
  adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Roman Kwieciński
  e-mail: iod.krk.001@komornik.pl

 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez KRK.
 5. KRK otrzymała dane osobowe w związku z rejestracją w serwisie internetowym KRK Obwieszczenia o licytacjach w związku z wykonywaniem przez KRK ustawowego obowiązku prowadzenia strony internetowej, na której komornicy sądowi zamieszczają obwieszczenia o licytacji.
 6. KRK w ramach realizacji obowiązku prowadzenia strony internetowej, o której mowa w pkt 3 nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku użytkowników KRK przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane KRK szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to KRK niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w serwisie internetowym KRK Obwieszczenia o licytacjach w związku z wykonywaniem przez KRK ustawowego obowiązku prowadzenia strony internetowej, na której komornicy sądowi zamieszczają obwieszczenia o licytacji, w celach administracyjnych, względnie na podstawie uzasadnionego interesu KRK.
 9. Na podstawie zgody KRK może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. KRK wymaga podania danych osobowych: imiona i nazwiska, adres e- mail, PESEL, numer GUID z EPU, stanowisko.
 11. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do KRK.
 12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KRK ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. KRK może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes KRK.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez KRK danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 15. Jeżeli KRK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail rodo.krk@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. KRK może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym KRK w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 17. KRK może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na KRK obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 18. KRK przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących KRK stosunków prawnych.
 19. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez KRK spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 20. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności KRK będzie przechowywać dane przez okres, w którym KRK zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 21. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 22. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 23. Profilowanie danych osobowych przez KRK może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.
§ 2. Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera przez Krajową Radę Komorniczą.
 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 4/10 (dalej jako„KRK”).
 2. Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  e-mail: krk@komornik.pl
  tel.: +48 22 827 71 13
  adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa

 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Imię i nazwisko: Roman Kwieciński
  e-mail: iod.krk.001@komornik.pl

 4. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez KRK.
 5. KRK otrzymała dane osobowe w celu realizacji świadczenia usługi "Subskrypcji".
 6. KRK nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich ani ze źródeł publicznych.
 7. W przypadku użytkowników KRK przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane KRK szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to KRK niezwłocznie usunie te dane osobowe.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczenia usługi "Subskrypcji".
 9. Na podstawie zgody KRK może przetwarzać także dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.
 10. KRK wymaga podania danych osobowych: adresu e- mail. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi "Subskrypcji".
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KRK ma prawo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. KRK może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes KRK.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez KRK danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą.
 14. Jeżeli KRK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą masz prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail rodo.krk@komornik.pl, telefonicznie +48 22 827 71 13, pisemnie na adres: ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. KRK może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym KRK w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 16. KRK może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na KRK obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 17. KRK przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących KRK stosunków prawnych.
 18. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez KRK spraw, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych począwszy od dnia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 19. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności KRK będzie przechowywać dane przez okres, w którym KRK zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 20. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.
  (*konieczne jest zweryfikowanie czy OOL nie znajduje się na serwerach poza EOG).
 21. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
 22. Profilowanie danych osobowych przez KRK może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.
§ 3. Ogólne warunki.
 1. Właścicielem strony internetowej www.licytacje.komornik.pl jest Krajowa Rada Komornicza
 2. Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.licytacje.komornik.pl umożliwia zamieszczanie obwieszczeń o licytacjach nieruchomości i ruchomości przez Komorników sądowych.
§ 4. Definicje i zasady korzystania z poszczególnych usług:
 1. Witryna – strona internetowa "Obwieszczenia o licytacjach".
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
 3. Rejestracja w witrynie oznacza akceptację jego regulaminu.
 4. Internauta – odwiedzający witrynę i korzystający z witryny w sposób nie wymagający podawania danych osobowych, uprawniony do korzystania ze stron otwartych.
 5. Użytkownik – odwiedzający witrynę, który poprawnie zakończył proces rejestracji, uprawniający do korzystania ze stron zamkniętych i otwartych.
 6. Strony otwarte –strony internetowe witryny, do których Internauta i Użytkownik mają nieograniczony dostęp.
 7. Strony zamknięte - strony internetowe witryny, do których dostęp mają tylko Użytkownicy.
 8. Rejestracja – podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody o treści:
  Oświadczam, ze akceptuję Regulamin witryny internetowej Obwieszczenia o licytacjach i jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie i przetwarzanie moich danych osobowych w elektronicznej bazie danych do celów administracyjnych przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie.
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze jestem uprawniona(y) do wglądu do moich danych, do ich aktualizacji i usunięcia.
 9. Logowanie – proces polegający na uprzednim poprawnym zarejestrowaniu się, a następnie podaniu loginu i hasła na witrynie lub za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania zewnętrznego, co uprawnia do korzystania ze stron zamkniętych i przesyłania informacji na temat licytacji komorniczych.
§ 5. Odpowiedzialność właściciela witryny
Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za:
- zamieszczane przez Użytkowników informacje
- przekierowania z wyszukiwarek internetowych do usuniętych stron witryny
- informacje przechowywane przez wyszukiwarki internetowe.
Postanowienia końcowe
Właściciel witryny nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku awarii systemów informatycznych, utraty danych osobowych w wyniku awarii, oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych od Właściciela zdarzeń losowych. Regulamin świadczenia usługi „Subskrypcja”
 1. Wydawcą „Subskrypcja” jest Krajowa Rada Komornicza z siedzibą w Warszawie.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Subskrypcja”.
 3. Usługa subskrypcji Subskrypcja serwisu Obwieszczenia o licytacjach jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego internauty.
 4. Subskrypcja zawiera informacje na temat nowych obwieszczeń o licytacjach komorniczych.
 5. Zamówienie usługi „Subskrypcja” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl :
  o wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać informację o obwieszczeniach. Formularz dostępny jest w dziale Subskrypcja oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu
  o potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
  o aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem informacji z bazy danych po 48 godzinach od ich wprowadzenia.
 7. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każda „Subskrypcja” zawiera:
  o informację o nadawcy,
  o wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  o informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmiany jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)
 9. Każdy subskrybent usługi "Subskrypcja" może z niej zrezygnować poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 10. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów usługi nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

Przepisz kod z obrazka:
Are you a human being?