Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Przemysław Nowiński

Kancelaria Komornicza, Małachowskiego 8, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 327648087 / fax. 327648087

Sygnatura: KM 284/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskigo 23, 42-500 Będzin, pokój 329, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Graca Mateusz, położonej przy Mieczyków 4a, 41-250 Czeladź, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00052961/6.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości złożonej z działki nr 163/216 wraz z prawem własności zabudowy ustanowione jest do 28.12.2077 r. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest przy ul. Mieczyków 4A w Czeladzi. Zabudowę nieruchomości stanowi niewykończony, będący w trakcie modernizacji, budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej: murowany, czterokondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 170,58 m2, zaś działka nieruchomości 365 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr KA1B/00052961/6, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Nieruchomość posiada dostęp do ulicy Mieczyków poprzez działkę oznaczoną nr 163/212, która jest własnością Gminy Czeladź. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 55.000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 366 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Przemysław Nowiński


Powrót