Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Bartosz Macedoński

Kancelaria Komornicza, Lotników Polskich 109, Świdnik, 21-040 Świdnik

tel. 81-5340720 / fax.

Sygnatura: KM 1221/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2017 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja:


- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: ZAKŁAD PRODUKCJI CYWILNEJ SP. Z O. O. W LIKWIDACJI, położonej przy LOTNIKÓW POLSKICH 1, 21-040 ŚWIDNIK, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00132107/2.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA OBJĘTA KW LU1I/00132107/2 ZLOKALIZOWANA W ŚWIDNIKU PRZY AL. LOTNIKÓW POLSKICH 1, OBRĘB 1 MIASTO ŚWIDNIK, ARK. 30. NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU WIATY MAGAZYNOWEJ STANOWIĄCEGO ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU STANOWIĄCEGO DZIAłKĘ EWIDENCYJNĄ NR 1765/147. NIERUCHOMOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ DZIAŁKI NR 1765/147 O POWIERZCHNI 8 472 M2 BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DO DNIA 5 GRUDNIA 2089 ROKU, DOJAZD DROGAMI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ BEZ UMOCOWAŃ PRAWNYCH. ZGODNIE ZE ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNIKU – UCHWAŁA NR XXXVII/218/2009 RADY MIASTA ŚWIDNK Z DNIA 28 MAJA 2009 ROKU DZIAŁKA POŁOŻONA JEST W TERENACH DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ (SYMBOL Ś II/17P). NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST W ŚWIDNIKU PRZY UL. LOTNIKÓW POLSKICH 1 W PÓŁNOCNEJ PERYFERYJNEJ CZĘŚCI MIASTA. JEST TO STREFA PRZEMYSŁOWA OBEJMUJĄCA OBSZAR BYŁYCH I OBECNYCH TERENÓW WSK ŚWIDNIK ORAZ REGIONALNEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W SĄSIEDZTWIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN. NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST W SĄSIEDZTWIE DROGI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ. BRAK JEST WYKONANEGO ODRĘBNEGO WJAZDU NA NIERUCHOMOŚĆ. DOJAZD DO NIERUCHOMOŚCI OD DROGI ODBYWA SIĘ PRZEZ DZIAŁKĘ NR 1765/146 BEZ PRAWNYCH UMOCOWAŃ. DZIAŁKA NIE PRZYLEGA DO DROGI PUBLICZNEJ I DOJAZD POWINIEN BYĆ ZAPEWNIONY PO USTANOWIENIU NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ. WIATA MAGAZYNOWA JEST TO OBUDOWANA WIATA MAGAZYNOWA O KONSTRUKCJI STALOWEJ. OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĄTRZ ORAZ POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ, POSADZKI BETONOWE Z PŁYT ŻELBETOWYCH. BUDYNEK NIE ZOSTAŁ UJAWNIONY W REJESTRZE BUDYNKÓW. KOTŁOWNIA: ZGODNIE Z DANYMI ZAWARTYMI W REJESTRZE BUDYNKÓW BUDYNEK OZNACZONY JEST JAKO BUDYNEK KOTŁOWNI, KONDYGNACJE NADZIEMNE – 1, PODZIEMNE – 0, POWIERZCHNI ZABUDOWY 45,00 M2, ROK BUDOWY – 2016, MATERIAŁ – MUR. JEST TO OBIEKT O ŚCIANACH WYKONANYCH Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH Z SILOSEM NA PALIWO STAŁE. Nieruchomość o nr KW LU1I/00132107/2 oszacowana jest na kwotę: 775 000,00 zł netto. Cena wywoławcza nieruchomość o nr KW LU1I/00132107/2 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 581 250,00 zł + podatek Vat wg stawki 23% od ceny wywołania netto. Faktura Vat zostanie wystawiona za dłużnika po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy. Kwotę podatku Vat, obliczoną w protokole licytacji przez komornika od najwyższej zaoferowanej ceny netto, licytant któremu udzielono przybicia winien wpłacić w terminie określonym przez Sąd co do złożenia pozostałej ceny nabycia, po potrąceniu kwoty rękojmi z doliczonym podatkiem Vat. Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 95 325,00 zł, w tym kwotę 77 500,00 zł tytułem rękojmi liczonej od wartości nieruchomości netto + kwota 17 825,00 tytułem wartości podatku Vat wg stawki 23% dla nieruchomości o nr KW LU1I/00132107/2

Suma oszacowania wynosi 775 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 581 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: ZAKŁAD PRODUKCJI CYWILNEJ SP. Z O. O. W LIKWIDACJI, położonej przy LOTNIKÓW POLSKICH 1, 21-040 ŚWIDNIK, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00247664/3.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA OBJĘTA KW LU1I/00247664/3 ZLOKALIZOWANA W ŚWIDNIKU PRZY AL. LOTNIKÓW POLSKICH 1, OBRĘB 1 MIASTO ŚWIDNIK, ARK. 30. NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO POŁĄCZONEGO Z HALĄ PRODUKCYJNĄ, STANOWIĄCEGO ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU STANOWIĄCEGO DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 1765/148. NIERUCHOMOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU SOCJALNO – ADMINISTRACYJNEGO POŁĄCZONEGO Z HALĄ PRODUKCYJNĄ ORAZ DZIAŁKI NR 1765/148 O POW. 5 977 M2 BĘDĄCEJ UŻYTKOWANIEM WIECZYSTYM DO DNIA 5 GRUDNIA 2089 ROKU. WYKONANE PRZYŁĄCZA: E, W, K, T, DOJAZD DROGAMI O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ BEZ UMOCOWAŃ PRAWNYCH. ZGODNIE ZE ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNIKA – UCHWAŁA NR XXXVII/218/2009 RADY MIASTA ŚWIDNIK Z DNIA 28 MAJA 2009 ROKU – DZIAŁKA NR 1765/148 POŁOŻONA JEST W TERENACH DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ (SYMBOL Ś II/17P). NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST W ŚWIDNIKU PRZY UL. LOTNIKÓW POLSKICH 1 W PÓŁNOCNEJ PERYFERYJNEJ CZĘŚCI MIASTA. JEST TO STREFA PRZEMYSŁOWA OBEJMUJĄCA OBSZAR BYŁYCH I OBECNYCH TERENÓW WSK ŚWIDNIK ORAZ REGIONALNEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W SĄSIEDZTWIE PORTU LOTNICZEGO LUBLIN. NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST PRZY DRODZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ. DOJAZD DO NIERUCHOMOŚCI ODBYWA SIĘ BEZ PRAWNYCH UMOCOWAŃ. DZIAŁKA NIE PRZYLEGA DO DROGI PUBLICZNEJ I DOJAZD POWINIEN BYĆ ZAPEWNIONY PO USTANOWIENIU NIEZBĘDNYCH SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ. BUDYNEK JEST TO OBIEKT SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI – PARTEROWEJ HALI PRODUKCYJNEJ (B-114) ORAZ TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU SOCJALNO – ADMINISTRACYJNEGO (B-114A). ZGODNIE Z DANYMI ZAWARTYMI W REJESTRZE BUDYNEK OZNACZONY JEST JAKO BUDYNEK PRZEMYSŁOWY, KONDYGNACJE NADZIEMNE – 3, PODZIEMNE – 0, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3 746,00 M2, ROK BUDOWY – 1959, MATERIAŁ – MUR Nieruchomość o nr KW LU1I/00247664/3 oszacowana jest na kwotę: 1 875 000,00 zł netto. Cena wywoławcza nieruchomość o nr KW LU1I/00247664/3 wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 406 250,00 zł + podatek Vat wg stawki 23% od ceny wywołania netto. Faktura Vat zostanie wystawiona za dłużnika po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy. Kwotę podatku Vat, obliczoną w protokole licytacji przez komornika od najwyższej zaoferowanej ceny netto, licytant któremu udzielono przybicia winien wpłacić w terminie określonym przez Sąd co do złożenia pozostałej ceny nabycia, po potrąceniu kwoty rękojmi z doliczonym podatkiem Vat. Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 230 625,00 zł, w tym kwotę 187 500,00 zł tytułem rękojmi liczonej od wartości nieruchomości netto + kwota 43 125,00 tytułem wartości podatku Vat wg stawki 23% dla nieruchomości o nr KW LU1I/00247664/3

Suma oszacowania wynosi 1 875 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 406 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 187 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Bartosz Macedoński


Powrót