Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Sławomir Jaworski

Kancelaria Komornicza, ul. Bernardyńska 13, Bydgoszcz, 85-029 Bydgoszcz


tel. 523226361 / fax. 523226361

Sygnatura: Km 273/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 1013(6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2017 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marek Gusowski, położonej przy ul. Bazyliowa ,Zielonka, 86-005 gmina Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00204913/0.
Opis nieruchomości:
Opis: 2 Działki: (nr 126/1 - RV - grunty orne; działka nr 126/19 - Br-RVI - grunty rolne niezbudowane) o łącznej pow. 0,1619 ha,. Teren nieruchomości płaski, kształt działek - regularny. Uzbrojenie techniczne: sieci energetyczna, wodociągowa, telefoniczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przemysłu i drobnej wytwórczości, składów, magazynów i mieszkalnictwa. Na nieruchomości znajduje się rozpoczęta budowa hali produkcyjnej o pow. użytkowej 230,22 m2., obok magazyn metalowy. Przy zachodnim ogrodzeniu zadaszenie z blachy falowej o pow. 21 m2.

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.400,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001  (conajmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 273/16) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż przed rozpoczęciem licytacji. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Nabywca obowiązany jest do złożenia 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzielniu mu przybicia (z chwilą wygrania przetargu), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 04.10.2017r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul.Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sławomir Jaworski


Powrót