Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Krzysztof Pawkowski

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 21 A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750

Sygnatura: Km 29/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Krzysztof Pawkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2017 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 34, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: "KAMELMAG" Sp. z o.o., położonej przy ul. Ułanów 14 a,Stefanowo, 05-506 Lesznowola, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00298350/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 14/6, obręb 0026, o powierzchni 4.420 m2, należącej do dłużnika: "KAMELMAG" Sp. z o.o., położonej: 05-506 Lesznowola, ul. Ułanów 14 a, Stefanowo, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00298350/5. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu, zabudowana jest dwoma budynkami magazynowymi, budynkiem biurowo - administracyjnym, kontenerami socjalnymi oraz stacją transformatorową o łącznej powierzchni 2.232,92 m2. Działka z trzech stron ogrodzona płotem z elementów betonowych, od frontu płotem z prętów i siatki stalowej na cokole murowanym. Teren działki utwardzony wylewką betonową w bardzo złym stanie technicznym, w dużej mierze pokruszonej. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, kanalizację z szambem, własne ujęcie wodne, centralne ogrzewanie z własnego pieca. Budynek administracyjno - biurowy jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym z garażem, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o powierzchni zabudowy ok. 96m2. Dach pokryty blachodachówką, okna o profilu PCV, drzwi zewnętrzne przeszklone. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 114,29 m2, z czego parter o powierzchni 79,72m2, piwnica o powierzchni 69,14m2. Budynek magazynowy nr 1 jest budynkiem parterowym, murowanym z bloczków silikatowych, nieotynkowanym o powierzchni zabudowy ok. 876m2 i powierzchni użytkowej 854,39 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową, stolarka okienna o profilu PCV. W budynku znajdując się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe oraz socjalne. Budynek w złym stanie technicznym, podłoga miejscami wybrzuszona, na ścianach widoczny grzyb - wymaga remontu. Budynek magazynowy nr 2 jest budynkiem parterowym, murowanym z bloczków silikatowych, nieotynkowanym o powierzchni zabudowy ok. 1275m2 i powierzchni użytkowej 1.168,91 m2. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową, stolarka okienna o profilu PCV. Od frontu dwie bramy wyjazdowe. Z tyłu budynku znajduje się zbiornik ciśnieniowy sprężonego powietrza. Budynek w złym stanie technicznym, na suficie i ścianach widoczna pleśń i przegniłe płyty kasetonowe, podłoga miejscami wybrzuszona, na ścianach widoczny grzyb - wymaga remontu. Kontenery socjalne to budynki dwukondygnacyjne o konstrukcji blaszanej, o powierzchni zabudowy ok. 36m2. Budynki wymagają remontu. Budynek stacji transformatorowej jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropodachem, o powierzchni zabudowy ok. 52m2. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr 329/XXV1/2013-działka numer 14/6 położona jest na terenie usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20 U/M). Dostęp do nieruchomości od ul. Ułanów przebiega drogą gruntową na podstawie służebności drogi koniecznej przez działkę 14/8 (służebność drogi koniecznej wynika z aktu notarialnego Rep.A nr 359/89 z dnia 18-01-1989r.) obejmuje prawo nieodpłatnego przejazdu i przechodu przez zachodnią część działki nr 14/8 od drogi asfaltowej do działki nr 14/7 o szerokości ok. 5m, umożliwiająca swobodny przejazd samochodów ciężarowych. Suma oszacowania wynosi 2 284 000,00zł netto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 713 000,00zł netto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 228 400,00zł netto. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 36 10201156 0000 7102 0048 2091

Suma oszacowania wynosi 2 284 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 713 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 228 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 36 10201156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Pawkowski


Powrót