Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: KM 239/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2018 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, pokój 4, odbędzie się druga licytacja:


- użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Powroźnik Małgrzata Powroźnik Roman, położonej przy Nowy Folwark , 28-100 Busko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00044491/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5, o pow. 0,0200 ha., obręb 0009 Nowy Folwark, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka jest w części zabudowana budynkiem sklepu. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Busko-Zdrój zaś użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dłużnicy Roman Powroźnik i Małgorzata Powroźnik, którzy są jednocześnie właścicielami budynku na tej nieruchomości. Działka gruntu numer 115/5 oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Prawo użytkowania wieczystego wygasa w 2095 roku. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 138 845,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 563,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 884,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Powroźnik Małgrzata Powroźnik Roman, położonej przy Nowy Folwark 65, 28-100 Busko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032797/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 176,32 mkw.,oraz budynkiem garażowym w budowie, oznaczona jako działka ewidencyjna numer 11 o pow. 2,0600 ha. położona w Nowym Folwarku, obręb 0009 Nowy Folwark, powiat buski. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 494 260,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 329 506,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 426,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Powroźnik Małgrzata Powroźnik Roman, położonej przy Nowy Folwark , 28-100 Busko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032799/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 761 o pow. 0,0800 ha., położona pośród terenów leśnych. Działkę stanowią użytki: tereny lasów. Działka położona przy drodze leśnej o nawierzchni gruntowej, położona w obrębie 0009 Nowy Folwark, powiat buski. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 2 246,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 497,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 224,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Powroźnik Małgrzata Powroźnik Roman, położonej przy Nowy Folwark , 28-100 Busko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032799/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczona jako działka numerem 601 o pow. 0,3700 ha., położona pośród terenów leśnych. Działkę stanowią użytki leśne i tereny łąk. Dojazd do działki drogą leśną gruntową nieutwardzoną, położona w obrębie 0009 Nowym Folwarku, powiat buski. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 11 694,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 796,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 169,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS Solec - Zdrój 49 85170007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Masalski


Powrót