Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Aneta Ruszczyk

Kancelaria Komornicza, Pl. Kościuszki 25, Łęczyca, 99-100 Łęczyca

tel. 243882223 / fax. 243882223 (tonowo 25)

Sygnatura: Km 736/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja:


- użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: AFRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piątku, położonej przy , 99-120 Piątek, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00030443/9.
Opis nieruchomości:
prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności nieruchomości budynkowej położonej: 99-120 Piątek, ul. Łęczycka 19, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/00030443/9. Nieruchomość składa się z działki nr 685 o pow.0,1838 ha, zabudowanej parterowym budynkiem o funkcji handlowo-usługowej (pawilon handlowy), pow. zabudowy 437,00 m2. W budynku pomieszczenia magazynowe, usługowe, biurowe, socjalne. Stan techniczny budynku niski, funkcjonalność pomieszczeń w budynku średnia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ogrodzona, doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne. Właścicielem gruntu jest Gmina Piątek, a właścicielem nieruchomości budynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania ww. gruntu do dnia 06.07.2092 r. jest dłużnik: AFRA sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 219 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 930,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łęczycy mieszczącym się pod adresem: M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O. w Gdańsku 11 10501764 1000 0023 6819 5299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Aneta Ruszczyk


Powrót