Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Lech Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14 B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 7403 / fax. 25 758 7403

Sygnatura: KM 268/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Komoda Waldemar Józef*, położonego przy ,Choszczówka Stojecka, 05-311 Dębe Wielkie, dla którego SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00051419/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębe Wielkie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębe Wielkie nr XLIII/211/2009 z dnia 29/12/2009 r. nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych P/U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz na terenach lasów. Nieruchomość składa się z : 1 - Działek gruntu: nr ew. 474/1 o pow. 0,13 ha, 475/1 o pow. 0,73 ha, 476/1 o pow. 0,31 ha Działki te tworzą zwarty kompleks o kształcie wydłużonego prostokąta. Działki są częściowo zabudowane, częściowo ogrodzone, częściowo utwardzone. W północnej części działek posadowiony jest budynek handlowo-usługowy w stanie surowym otwartym. w centralnej części działek, na zapleczu budynku posadowiony jest fundament pod halę. Północna część działki jest utwardzona kostką brukową. Południowa część działki jest nieużytkowana i zakrzaczona. Część zabudowana działek ma pow. 4300,00 m2. Część leśna (grunt) ma pow. 7400,00 m2. Wartość rynkowa gruntu części zabudowanej działek nr ew. 474/1, 475/1, 476/1, wynosi 365.285,00 zł Wartość części leśnej działek nr ew. 474/1, 475/1, 476/1, wynosi 2.364,00 zł. Budynek handlowo-usługowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty żelbetowe w formie ław wylewanych z betonu. Ściany zewnętrzne warstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Wieńce żelbetowe wylewane, zbrojone. Filary żelbetowe zbrojone. Stropy żelbetowe wylewane, zbrojone. Dach dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową na pełnym deskowaniu. Elewacji brak. Na poddaszu okienka PCV, reszty brak. Tynków wewnętrznych brak. Stolarki dzrwiowej, posadzek, instalacji -brak. Pow. zabudowy 580,00 m2, pow. użytkowa 1089,00 m2, kubatura 3811,50 m3. Wartość Budynku Handlowo-Usługowego wynosi 659.996,00 zł. Fundament betonowy pod budynek o konstrukcji słupowej, pow. zabudowy 2130,00 m2, pow. użytkowa 1975,10 m2. Wartość fundamentu wynosi 129.671,00 zł. Utwardzenie powierzchni kostką brukową 1054,00 m2 Wartość utwardzenia wynosi 105.665,00 zł. Wartość budynków i budowli na działkach 474/1, 475/1, 476/1 wynosi 895.332,00 zł. Wartość rynkowa działek 474/1, 475/1, 476/1 wynosi 1.262.981,00 zł. 2. Działka nr ew 97/1 o pow. 0,9 ha, las. Wartość rynkowa działki nr 97/1 wynosi 21.564,00 zł. 3. Działka nr ew. 99 o pow. 0,3 ha, las. Wartość rynkowa działki nr 99 wynosi 7.032,00 zł. 4. Działka nr ew. 223/1 o pow. 0,46 ha. las. Wartość rynkowa działki nr 223/1 wynosi 8.494,00 zł. 5 Działka nr ew. 226 o pow. 0,15 ha. las. Wartość rynkowa działki nr 226 wynosi 2.767,00 zł. Cena rynkowa całej nieruchomości wynosi 1.302.838,00 zł. Wartość rynkowa 1/2 udziału w nieruchomości wynosi 651.420,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Nieruchomość: -posiada dostęp do drogi publicznej - DK 92

Suma oszacowania wynosi 651 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 434 280,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 142,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w dniu poprzedzająccym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK o/Mińsk Mazowiecki 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy


Lech Szymański


Powrót