Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

www.komornikmurawska.pl

Sygnatura: Km 377/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2018 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Joanna Adrianna Batorska-Szyperska, położonej przy Wojska Polskiego 3, 87-400 Golub-Dobrzyń, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00011513/7.
Przedmiot licytacji: Działki o łącznej powierzchni 00.03.01 obsadzone drzewami i krzewami ozdobnymi
Opis nieruchomości:
Działki oznaczone nr geodezyjnymi 184/5 i 184/6 o łącznej powierzchni 00.03.01 ha . Działki stanowią ogród przydomowy obsadzony drzewami iglastymi i ozdobnymi. Nieruchomość stanowi całość gospodarczą wraz z nieruchomością KW TO1G/00005844/1 licytowaną o godz. 9:00.

Suma oszacowania wynosi 15 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu mieszczącym się pod adresem: Kościelna 23 i 25, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przypadku licytacji gruntów rolnych:

Zgodnie z przepisami usatwy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. w przetargu mogą uczestniczyć licytanci spełniający warunki określone w art.2 a ust.1 i 2. Nabywcą może być jedynie rolnik, którym w rozumieniu art. 6 ustawy jest: "osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo." Dowodem potwierdzającym prowadzenie gospodarswta – w rozumieniu art.7 ust.1 ustawy – jest "oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).", natomiast "dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały" (art.7 ust.4). Kwalifikacje rolnicze – w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 – ma osoba, która posiada:
"a/ wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b/ tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwe, lub
c/ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d/ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie."
W myśl art. 2a ust. 4 "nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt. 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej."
Komornik Sądowy

Jolanta Murawska


Powrót