Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

Sygnatura: Km 1845/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Jakowlew, położonej przy ul. Wrocławska 20/2, 67-100 Nowa Sól, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00055383/3.
Opis nieruchomości:
lokal nr 2 o pow. użyt. 1085,20m2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalnym, położony w Nowej Soli, ul. Wrocławska 20, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00055383/3 wraz z udziałem w wysokości 507/10000 w prawie użytkowania wieczystego do dnia 05-12-2089r. działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 122/98 ( ter. zab. przemysłowej Ba o pow. 0,9966ha ), dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1N/00039869/6 oraz w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Właścicielem lokalu i współużytkownikiem wieczystym działki gruntu jest dłużniczka. Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa. Istnieje niezgodność między odpisem księgi wieczystej a stanem faktycznym i wypisem z rejestru gruntów. Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr ZG1N/00055383/3 lokal nr 2 jest opisany jako lokal mieszkalny, natomiast w ewidencji gruntów działka na której położone są budynki jest to teren zab. przemysłowej Ba, funkcja zabudowy: inne niemieszkalne „i”. Biegła sądowa stwierdziła, że w zaświadczeniu nr 18/2006 roku stwierdzającym, że lokal użytkowy jest samodzielnym lokalem mieszkalnym jest oczywistą omyłką. Tym bardziej, że na szkicu stanowiącym załącznik do tego zaświadczenia lokal opisany został jako lokal, który spełnia wymogi ustawy o własności lokali jako lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne. Ponieważ księgi wieczyste nie dają rękojmi wiary za dział I i II przyjęto, że lokal jest lokalem niemieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 1 419 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 946 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Leon Kołtko


Powrót