Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Mariusz Stasiak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 10, Przemyśl, 37-700 Przemyśl

tel. 166786752 / fax. 166786752

Sygnatura: KM 1908/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013 z ind 6 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Citibroker's Sp.z o.o. w Rzeszowie , położonej przy ul. Monte Cassino , 37-700 Przemyśl, dla której SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00107320/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest: 1) Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami 680/4, 680/5 i 680/6 położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino w obrębie ewidencyjnym nr 203, zabudowanych trzema budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej (bliźniaczej), dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00107320/9. Powierzchnia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z rejestrem gruntów ogółem wynosi 0,1452ha (w tym powierzchnia poszczególnych działek wynosi: nr 680/4 - 0,0720ha, nr 680/6 - 0,0369ha, nr 680/4 - 0,0729ha). Na nieruchomości znajdują się elementy zabudowy mieszkaniowej w końcowej fazie realizacji robót - trzysegmentowy szeregowy budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 448,23m.kw. Na poszczególnych działkach znajdują się następujące budynki (segmenty): - działka nr 680/4 segment nr 1 o powierzchni użytkowej 147,10m.kw. - działka nr 680/5 segment nr 2 o powierzchni użytkowej 150,66m.kw. - działka nr 680/6 segment nr 3 o powierzchni użytkowej 150,47m.kw. Kwota oszacowania brutto: 1.070,394,48zł (zawiera podatek VAT według stawki 8%) 2. Udział w prawie własności nieruchomości (wynoszącego 25/100) składającej się z działki oznaczonej numerem 680/2 położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino, w obrębie ewidencyjnym nr 203 (stanowiącej drogę dojazdową do działek zabudowanych o numerach 680/4, 680/5 i 680/6), dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00107321/6. Powierzchnia przedmiotowej nieruchomości zgodnie z rejestrem gruntów wynosi 0,0729ha. Działka stanowi drogę wewnętrzną - częściowo jest utwardzona kostką brukową. Kwota oszacowania brutto: 17.761,20zł (zawiera podatek VAT według stawki 23%) Zgodnie z aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla przedmiotowe działki położone są w obszarze ozn. III.2. MN obejmującym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Podane poniżej kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

Suma oszacowania wynosi 1 088 155,68 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 544 077,84 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 108 815,57 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmia powinna być złożona w gotówce albo wpłacona na konto bankowe komornika:

PKO BP SA O/Przemyśl  nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i udzialenia przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mariusz Stasiak


Powrót