Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia


tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: km 1072/17


                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w zw. z art 867 kpc, że w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 9:00 w kancelarii komornika w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 20 odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości objętej KW TR1O/00065678/8, położonej w Wiśniczu Małym. Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 178 – posiada powierzchnię 400m². Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o zmiennym ukształtowaniu. Brak prawnego dojazdu. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Działka porośnięta drzewostanem leśnym.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1910,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1432,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 191,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 19 2030 0045 1110 0000 0285
5540 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Nieruchomość można oglądać w dniu 07 czerwca 2019r. od godz. 11:00 do 11:30 zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do
wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli
osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych
przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzaniu własności.
UWAGA! w celu uzyskania przybicia w dniu licytacji należy bezzwłocznie złożyć komornikowi 1/5 ceny nabycia nieruchomości nie mniej jednak niż 500,00 zł, resztę kwoty należy uzupełnić do godz. 18.00 dnia następnego w Kancelarii Komornika.
Komornik Sądowy

mgr Przemysław BidasPOUCZENIE

Zgodnie z art. 767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Bochni. Skargę wnosi się do wskazanego Sądu w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 100,00 zł. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba  że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.
Powrót