Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Grzegorz Rudkowski w sprawie przeciwko Calatrava Capital S.A. w Warszawie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 04-07-2019 r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się drugalicytacjanieruchomości stanowiących działki:


1) nr 82 o pow. 2,59 ha położonej w Warzymicach, gmina Kołbaskowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW SZ2S/00010195/5 oszacowanej na kwotę 1.665.200,00 zł,


2) nr 83/2 o pow. 1,41 ha położonej w Warzymicach, gmina Kołbaskowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW SZ2S/00017881/0 oszacowanej na kwotę 978.100,00 zł,


3) nr 83/4 o pow. 2,02 ha położonej w Warzymicach, gmina Kołbaskowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW SZ2S/00008984/6 oszacowanej na kwotę 988.200,00 zł,


4) nr 61/2 o pow. 1,34 ha położonej w Karwowie, gmina Kołbaskowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW SZ2S/00000734/3 oszacowanej na kwotę 536.800,00 zł.


które sprzedawane są łącznie jako całość gospodarcza w wyniku połączenia w jedno postępowanie.


Przedmiotem licytacji są niezabudowane, sąsiadujące ze sobą działki, których łączna powierzchnia wynosi 7,36 ha (73.600 m2). Nieruchomości stanowią całość gospodarczą, jako że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XVII/4/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. (Dz. U. Woj. Zachod. z 2000 r., Nr 36, poz. 477) przewiduje na terenie wyznaczonym przez te działki budowę zorganizowanego osiedla domów jednorodzinnych i bliźniaczych wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i terenami rekreacyjnymi (w tym kryte obiekty sportowe i socjalne) z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (handlu, drobnego rzemiosła i gastronomii).


Łączna suma oszacowania nieruchomości jako zorganizowanej całości wynosi 4.168.300,00 zł netto. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są terenem budowlanym do w/w wartości przy sprzedaży będzie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Wartość po doliczeniu podatku VAT wynosi 5.127.009,00 zł brutto. Cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.418.006,00 zł brutto.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest512.700,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 16001462 1830 3381 2000 0001 (przy wpłacie wskazać sygn. akt KM 313/17).


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika akta sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Grzegorz Rudkowski


Powrót