Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

likwidator Komornik Artur Gadomski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12B/5, Wrocław, 50-541 Wrocław

tel. 713442999 / fax. 713472404

Sygnatura: KM 140/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu likwidator Komornik Artur Gadomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 137, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Pucek Piotr, położonego przy Hubska 54/91, 50-502 Wrocław, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00320820/3.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marzanny Strzałkowskiej Komornik Artur Gadomski we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18/12/2019r. o godz. 10:00 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w sali nr 137 we Wrocławiu odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Hubskiej 54/91, która składa się z lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 91, położonego na VI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki wraz z WC o łącznej powierzchni użytkowej 58,09m2 a także udziału w prawie własności działki gruntu nr 58 i 59, AM-19 obręb Południe o łącznej powierzchni 2250m2 i w częściach wspólnych budynku wynoszącego 5.809/823.992 części stanowiącej własność dłużnika rzeczowego: Pucek Piotr która posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/00320820/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 419 500,00zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 314 625,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę w wysokości 41 950,00zł (słownie czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy komornika w mBank SA O/Wrocław 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z zastrzeżeniem, że rękojmia może być również złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od godz. 10:00 do 10:30, oraz w tym terminie oglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy Artur Gadomski

Suma oszacowania wynosi 419 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.12.2019 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

likwidator Komornik Artur Gadomski


Powrót