Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Obwieszczenia o licytacjach - grunty

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miasto (Województwo) Cena wywołania
1
brak zdjęcia
30.01.2019
- nieruchomości posiadającej złożoną księgę wieczystą nr CZ1M/00035395/1, - nieruchomości po ... Rozwiń nazwę
- nieruchomości posiadającej złożoną księgę wieczystą nr CZ1M/00035395/1, - nieruchomości posiadającej złożoną księgę wieczystą nr CZ1M/00035394/4 , - nieruchomości posiadającej złożoną księgę wieczystą nr CZ1M/00048585/4 , - nieruchomości posiadającej złożoną księgę wieczystą nr CZ1M/000/48575/1 , - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze KW CZ1M/00092350/1, - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze KW CZ1M/00008240/2 Położonych w miejscowości Myszków w obrębach ewidencyjnych Myszków oraz Nowa Wieś. Łączna wartość wszystkich nieruchomości wynosi 275 800,00 zł. Cena wywoławcza 206 850,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwotę 27 580,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika: 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 z zaznaczeniem: Sygn. akt KM 834/18. Na terenie o przeznaczeniu przemysłowym odnotowano dominujące sięgające kilku metrów deniwelacje terenu zarówno powyżej jak i poniżej poziomu gruntu. Na terenie o przeznaczeniu przemysłowym prowadzone są prace dotyczące wydobycia i eksploatacji odpadów z papierni składowanych na przestrzeni lat poniżej poziomu i na poziomie gruntu. Na terenie dominują hałdy wysokości kilku metrów odpadów z papierni, gruzu, cegieł, śmieci, elementów żelbetowych, opon, drutów. Nawierzchnia terenu poza hałdami także w stanie niekorzystnym – cegły, gruz, odpady, śmieci. Na przedmiotowym terenie odnotowano słupy betonowe do instalacji energetycznej – część słupów zdewastowana znajduje na się przedmiotowym gruncie, część słupów o przekrzywionej lub uszkodzonej konstrukcji. Wydobycie odpadów spowodowało znaczne deniwelacje kilkumetrowe poniżej poziomu terenu w postaci wyrobiska. Wydobyte odpady wymieszane z gruntem, gruzem, odpadami są składowane na przedmiotowej nieruchomość tworząc kilkumetrowe zwały odpadów i gruzu. Teren wymaga rekultywacji, usunięcia odpadów i nawiezienia gruntu w celu zasypania wyrobiska. Aktualnie brak możliwości wykorzystania terenu zgodnie z przeznaczeniem terenu. Niezbędne są wysokie nakłady, na rekultywację terenu, wywóz odpadów i zasypanie wyrobiska. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez biegłego w Urzędzie Miasta Myszków w Wydziale Ochrony Środowiska na przedmiotowy tereny został nawieziony żużel w celu zasypania wyrobiska. Żużel został poddany badaniom przez Częstochowską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i stwierdzono, że żużel jest zanieczyszczony i nie powinien być użyty do zasypania wyrobiska. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Miasta Myszków w Wydziale Ochrony Środowiska w/w Wydział jest w trakcie realizacji decyzji w sprawie w/w zanieczyszczeń. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zwiń nazwę
Myszków
(śląskie)
206 850,00 zł
Więcej
2
brak zdjęcia
22.01.2019
działka ew nr 157 o pow. 2,2690 ha
Kolonia Brzeziny Wielkie
(śląskie)
117 616 666,67 zł
Więcej
3
brak zdjęcia
21.02.2019
- działka nr 49/3 niezabudowana (grunt orny) o pow. 0,4600 h, położenie Zagórzyce i posiada założon ... Rozwiń nazwę
- działka nr 49/3 niezabudowana (grunt orny) o pow. 0,4600 h, położenie Zagórzyce i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pińczowie o numerze: KI1P/00033244/3. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ wg Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592), (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. poz. 1159, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427) 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych: – o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (można nabywać bez ograniczeń) – lasów 2. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. (ważne nabywca – licytant nie musi zamieszkiwać 5 lat na terenie gminy w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, wystarczy że mieszka w innej gminie na terenie kraju w której posiada nieruchomości rolne) 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnika indywidualnego które należy przedstawić przed licytacją: a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub – tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub – wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub – wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. Zwiń nazwę
+ inne
Zagórzyce
(świętokrzyskie)
5 982,00 zł
8 002,50
Więcej
4
brak zdjęcia
30.01.2019
Udział numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej: Piaseczno, 301356,gmina Piasec ... Rozwiń nazwę
Udział numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej: Piaseczno, 301356,gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 10/6, obręb 0022, ul. Taneczna 12, objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00428043/1 oraz udziału numer 5 w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej położonej: Piaseczno, gmina Piaseczno, numer działki ewidencyjnej 10/5, obręb 0022, objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00426259/4 (udział w drodze dojazdowej). Zwiń nazwę
Piaseczno
(mazowieckie)
226 017,00 zł
Więcej
5
brak zdjęcia
24.01.2019
.
Helenka
(mazowieckie)
127 875,00 zł
Więcej
6
brak zdjęcia
14.02.2019
.
Wroniawy
(wielkopolskie)
105 900,00 zł
Więcej
7
brak zdjęcia
15.02.2019
.
Głogów
(dolnośląskie)
67 500,00 zł
Więcej
8
brak zdjęcia
27.02.2019
.
Wąsosz
(dolnośląskie)
12 000,00 zł
Więcej
9
brak zdjęcia
04.02.2019
.
Chodorążek
(kujawsko-pomorskie)
602 925,00 zł
Więcej
10
brak zdjęcia
14.02.2019
.
Godziesze Wielkie
(wielkopolskie)
5 093,33 zł
Więcej
11
brak zdjęcia
15.02.2019
.
Chabowo Świniary
(mazowieckie)
76 575,00 zł
Więcej
12
brak zdjęcia
25.01.2019
1/2
Regny
(łódzkie)
19 566,67 zł
Więcej
13
brak zdjęcia
25.01.2019
1/2
działka nr 3500, obr. 6
(łódzkie)
161 100,00 zł
Więcej
14
brak zdjęcia
08.02.2019
1/2 w dz. gruntu 39, 85, 150/2, 31/2, 149, 412 z obrębu Witkowice
Witkowice
(mazowieckie)
69 266,67 zł
Więcej
15
brak zdjęcia
18.03.2019
1/4 udziału w nieruchomosci
Cegłów
(mazowieckie)
77 625,00 zł
Więcej
16
brak zdjęcia
31.01.2019
1/4 wydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntową (rolną) nr 120 o powierzchni 4,20 ... Rozwiń nazwę
1/4 wydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntową (rolną) nr 120 o powierzchni 4,20 ha należącej do dłużnika: Beata Chabera, położonej: 78-123 Siemyśl, Niemierze, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1L/00008749/3. Zwiń nazwę
Niemierze
(zachodniopomorskie)
19 743,75 zł
Więcej
17
brak zdjęcia
31.01.2019
1/4 wydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntową (rolną) nr 120 o powierzchni 4,20 ... Rozwiń nazwę
1/4 wydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntową (rolną) nr 120 o powierzchni 4,20 ha należącej do dłużnika: Karolina Miodona, położonej: 78-123 Siemyśl, Niemierze, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1L/00008749/3. Zwiń nazwę
Niemierze
(zachodniopomorskie)
19 743,75 zł
Więcej
18
14.02.2019
4 działki pod osiedle domów
Warzymice
(zachodniopomorskie)
3 845 256,75 zł
Więcej
19
brak zdjęcia
13.02.2019
4/6 ułamkowe części prawa własności nieruchomości
Babica
(małopolskie)
5 343,75 zł
Więcej
20
brak zdjęcia
13.05.3013
brak
Miedziana
(opolskie)
13 200,00 zł
Więcej

Obwieszczenia koloru żółtego oznaczają prowadzenie egzekucji w trybie uproszczonym.

 
Następna > >>
Stron 1 z 21