OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Grzegorz Rudkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2018 r. o godz. 10:00w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 119, pokój nr 3 (Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji sp. z o.o.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpcpierwsza licytacja ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa*

Cena wywołania*

1

Laptop HP Pavilion, typ 17-g132Nw

1[szt.]

1 500,00

1 125,00

2

Drukarka laserowa HP Color Laser Jet 2600n

1[szt.]

800,00

600,00

3

Drukarka laserowa HP Color Laser Printer 500 Series

CLP-500

1[szt.]

800,00

600,00

4

Kserokopiarka RICOH AFICIO 1027

1[szt.]

800,00

600,00

5

Kserokopiarka RICOH AFICIO NASHUATEC D422

1[szt.]

800,00

600,00

6

Laptop Compaq 6720s, s/n CNU 82033F2

1[szt.]

300,00

225,00

7

Laptop HP 530, s/n CND73205CN

1[szt.]

300,00

225,00

8

Laptop Compaq nx 6110, s/n CNU54600HV

1[szt.]

300,00

225,00

9

Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB263

1[szt.]

200,00

150,00

10

Urządzenie wielofunkcyjne PLUSTEK PL 2000 Plus

1[szt.]

1 500,00

1 125,00

11

Laptop HP Pavilion dv7

1[szt.]

1 500,00

1 125,00

12

Laptop HP Pavilion g series 6

1[szt.]

500,00

375,00

13

Kserokopiarka RICOH AFICIO MP 3350

1[szt.]

2 500,00

1 875,00

14

Drukarka RICOH SP 112

1[szt.]

200,00

150,00

15

Aparat fotograficzny Kodak Easyshare max Z990

1[szt.]

600,00

450,00

*) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty należy dokonać na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 86 16001462 1830 3381 2000 0001bądź w kasie kancelarii czynnej w dni powszednie w godz. 7.30 -15.30. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik wystawia faktury VAT.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Grzegorz Rudkowski