Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Arkadiusz Włodarczyk
Kancelaria Komornicza  Nr II w Lubartowie
21-100 Lubartów ul. Lubelska 72A
tel.  81 854-26-49  e-mail: lubartow@komornik.pl
www.komornik.lubartow.pl
Km 202/19


OBWIESZCZENIE O TERMINIE ZAKOŃCZENIA 
OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z: 
- nieruchomości (działka o nr.: 528) położonej w miejscowości Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00012291/3
- nieruchomości (działka o nr.: 526/4) położonej w miejscowości Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00060377/1

na podstawie art. 945 § 4 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 r. zakończył opis i oszacowanie ww. nieruchomości, a które to zostały rozpoczęte 13-12-2021 r. (wyznaczenie terminu opisu i oszacowania).

 Komornik Sądowy
Arkadiusz Włodarczyk


Pouczenie: 
Art. 950 kpc [zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości]: 
Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia  jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 767 kpc: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na: zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Oplata od skargi wynosi 50 zl.
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.
Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.