Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
wraz z udziałmi w drodze prywatnej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 867 k.p.c. w zw. z art. 1013 ind 6 k.p.c.w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, źe w dniu 20 sierpnia 2020r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyny Skoczeń mieszczącej się przy ul Sienkiewicza 5a/3 w Słupsku odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w postaci działek o numerach ewidencyjnych 241 i 252 oraz łącznej powierzchni 0,0711 ha, położonej we wsi Dębina, gmina 76-270 Ustka, dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00079234/2 wraz z udziałem w wysokości 4/296 we współwłasności nieruchomości gruntowej w postaci działki o numerze ewidencyjnym 276, położonej: 76-270 Ustka, Dębina, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SL1S/00078563/0 oraz udziałem w wysokości 4/296 we współwłasności nieruchomości gruntowej w postaci działki o numerze 387, położonej: 76-270 Ustka, Dębina, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SL1S/00078564/7.


Suma oszacowania wynosi 40 303,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     30 227,25zł.

Zgodnie z art. 867 1§ 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj: 4 030,30zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można złożyć na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SAOddział 1w Słupsku 61 10204649 0000 7502 0008 6108 lub bezpośrednio w kancelarii.

Opis nieruchomości: 

Nierchomość głowna:
położenie: w osiedlu domków letniskowych, w północo - wschodniej części wsi, z prawej strony drogi do Rowów, w części północnej osiedla w pasie działek na skraju osiedla graniczącym z lasem państwowym.
otoczenie: działki letniskowe, w większości niezabudowane, oraz tereny leśne.
ukształtowanie: teren płaski, kształt działek numer 241 kwadrat (19x20 m), numer 252 prostokąt (16x21 m), działka graniczy z lasem, działka porośnięta samosiejkami.
dojazd do drogi: poprzez działki numer 387 i 276, jako drogi wewnętrzne, w główych ciągach wyłożoną płytami jumbo, w końcowej części w przecznicy drogą gruntową nieutwardzoną i w części nieurządzoną w terenie.
Dostępność uzbrojenia: na działce i otoczeniu działki brak uzbrojenia, najbliższe dostępne to energia elektryczna na działce numer 601.
Ogrodzenie: brak,
sposób użytkowania: grunt niezabudowany:
utrzymanie: grunt długotrwale nieużytkowany, porośnięty wysoką trawą,  w części zakrzaczony z pojedynczymi drzeostanem z samosiemu w części działki numer 241, od strony lasu,

Udziały w nieruchomościach stanowiących drogę dojazdową:
ukształtowanie: teren płaski,
połączenie z dorgą publiczną: działka numer 387 łączy się bezpośrednio z drogą publiczną, na działce numer 52/1 - ulicą Łąkową, działka numer 276 posiada połącznie z działką numer 387 oraz dziłaką numer 32/12 na której jest ustanowione prawo służebności drogowej przechodu i przejazdu, kontynuowane następnie poprzez działkę numer 32/11 do drogi publicznej na działce numer 33 prowadzącej z Objazdy do Rowów.
Dostępność uzbrojenia: energia elektryczna.
Sposób użytkowania: droga wewnętrzna, osiedlowa,
Utrzymanie: działki w części głównej wyłożone płytami betonowymi i Jumbo, końcowe przecznice i dojazdy nieurządzone, drogi gruntowe. 


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.867 (2)kpc).
W tygodniu poprzedzającym licytację wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności
Zgodnie z art. 867ind 2  kpc w związku z art. 1013 ind 6 kpc licytacja odbywa się publicznie.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Kategoriagrunty

Powrót